Newsdesk
 • 2017-07-18

  ​Blocking of an enzyme stops brain tumour cells from growing

  By blocking of an enzyme that affects the cellular microenvironment it is possible to stop brain tumour cells from growing. This is shown in a new study published in the journal Molecular Cancer Therapeutics by researchers at Uppsala University in collaboration with researchers in Haifa, Israel and Brisbane, Australia.
  READ MORE

 • 2017-07-18

  ​Blockerat enzym stoppar tillväxt av hjärntumörceller

  Genom att blockera ett enzym som påverkar cellers mikromiljö kan man stoppa tillväxten av hjärntumörceller. Det visar en ny studie av forskare från Uppsala universitet, i samarbete med forskare i Haifa, Israel och Brisbane, Australien som publiceras i tidskriften Molecular Cancer Therapeutics.
  READ MORE

 • 2017-07-11

  ​Metod öppnar genväg inom läkemedelsutveckling

  I det senaste numret av tidskriften PNAS presenterar en forskargrupp vid Uppsala universitet en ny småskalig metod som kan bli en smart genväg för att bestämma ett läkemedels så kallade biotillgänglighet inne i cellerna.
  READ MORE

 • 2017-07-11

  ​Shortcut method in drug development

  In the latest issue of the journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a research group at Uppsala University presents a new, small-scale method that may become a smart shortcut for determining the “bioavailability” of a pharmaceutical drug within cells.
  READ MORE

 • 2017-07-10

  ILYA Pharma AB tar in nytt kapital och nya ägare

  Ilya Pharma gör sin första privata emission och får nya ägare med erfarenhet från Life Science och läkemedelsindustrin och fyller samtidigt på kassan. Därmed inleds ett viktigt steg mot att testa företagets första läkemedelskandidat i kliniska prövningar.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova