Newsdesk
 • 2014-08-27

  SLU inviger VHC och nya Universitetsdjursjukhuset 10/9

  Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inviger VHC – Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna campus i södra Uppsala den 10 september. Det är norra Europas modernaste djursjukhus och ett samlingscentrum för forskning, utbildning och djurvård i världsklass.
  READ MORE

 • 2014-08-24

  Evolutionary history of honeybees revealed by genomics

  In a study published in Nature Genetics, researchers from Uppsala University present the first global analysis of genome variation in honeybees. The findings show a surprisingly high level of genetic diversity in honeybees, and indicate that the species most probably originates from Asia, and not from Africa as previously thought.
  READ MORE

 • 2014-08-22

  Genetik och livsstil påverkar i hög grad biomarkörer för inflammation och cancer

  I en ny studie publicerad i Nature Communications presenterar forskare från Uppsala universitet en storskalig kartläggning av genetiska, kliniska och livsstilsrelaterade faktorers betydelse för proteinnivåer i blod. Resultaten visar att genetik och livsstil är avgörande för proteinnivåerna, vilket har stor betydelse för möjligheterna att kunna använda fler biomarkörer för att upptäcka sjukdomar.
  READ MORE

 • 2014-08-22

  Genetics and lifestyle have a strong impact on biomarkers for inflammation and cancer

  In a new study published in Nature Communications, research scientists from Uppsala University present for the first time a large-scale study of the significance of genetic, clinical and lifestyle factors for protein levels in the bloodstream. The results of the study show that genetics and lifestyle are determining factors for protein levels.
  READ MORE

 • 2014-08-20

  Bättre sommar än befarat inom förlossningsvården

  Inför sommaren saknades ett tjugotal barnmorskor på Akademiska sjukhuset. Kvinnokliniken räknade med att hänvisa var tredje kvinna till sjukhus i andra län, 130-200 förlossningar per månad, en situation man befarade skulle skapa oro bland både gravida och personalen. Dessbättre behövde endast 55 kvinnor hänvisas under sommaren, mindre än tio procent, och inga allvarliga incidenter inträffade.
  READ MORE

 • 2014-08-19

  Transplantationskirurg på Akademiska får prestigefyllt forskarpris

  Tomas Lorant, transplantationskirurg på Akademiska sjukhuset och forskare vid Uppsala universitet, får Svensk kirurgisk förenings stora forskarpris 2014. Han får priset för sin mångåriga translationella forskning inom transplantationsområdet som omfattar allt ifrån experimentella immunologiska studier till kliniska studier på patienter.
  READ MORE

 • 2014-08-12

  Därför blir vita hundar vita

  Ungefär hälften av alla hundar visar någon form av vita tecken som kan variera från få vita tecken hos berner senner till extrem vit färg hos dalmatiner och vit boxer. Men varför har hundar så ofta vita tecken och hur kan vi förklara hur de bestäms genetiskt? Det har forskare från bl a SLU och Uppsala universitet spridit nytt ljus över i en artikel som nu publiceras i tidskriften PLoS One.
  READ MORE

 • 2014-08-06

  Spindlar använder koldioxid för att göra tråd

  Spindeltråd är ett av naturens mest imponerande material, det är väldigt starkt och samtidigt lätt och biologiskt nedbrytbart. Forskare vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet har nu upptäckt nya mekanismer för hur spindlar tillverkar sin tråd – rön som kommer att göra det möjligt att tillverka konstgjord spindeltråd för användning inom medicin och bioteknik.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova