Newsdesk
 • 2015-08-28

  ​Uppsala län har lägst självmord i landet

  Uppsala är det län i landet där självmorden är lägst. Mellan 2013 och 2014 har antalet självmord minskat med 66 procent. Störst förändring har skett bland män i åldrarna 25-64 år. I åldersgruppen 65 år och äldre begick 5 per 100 000 invånare självmord i fjol jämfört med riksgenomsnittet 16. Detta enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.
  READ MORE

 • 2015-08-27

  Akademiska underlättar för patienter att söka specialistvård

  Den 1 september blir det enklare för patienter att själva söka vård på Akademiska sjukhuset. Då införs Egen vårdbegäran, en slags egenremiss, som skickas via en nedladdningsbar blankett på webben eller via e-tjänster på 1177 till någon av specialistmottagningarna inom öppenvården. Sjukhuset blir dessutom först i landet med att införa en central enhet som vid behov lotsar patienterna rätt.
  READ MORE

 • 2015-08-24

  OssDsign, Cavidi och Linnea Omsorg gör exit från UIC

  Uppsalaföretagen OssDsign och Cavidi samt Linnea Omsorg i Järna har tagit ett kliv vidare i bolagets utveckling och gör nu exit från företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC. De har nu slutfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator och har fått stöd på vägen av UIC och UICs affärscoacher i näringslivet. Bolagen har dessutom nu utsetts till UIC alumn av UICs styrelse.
  READ MORE

 • 2015-08-21

  Barnkirurgchef på Akademiska ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening

  Erik Sköldenberg, chef för barnkirurgen på Akademiska sjukhuset, har utnämnts till ny ordförande i Svensk barnkirurgisk förening. Han utnämndes den 19 augusti och innehar ordförandeskapet under två år.
  READ MORE

 • 2015-08-19

  Akademiska först med ny antikropp mot lymfkörtelcancer

  Akademiska sjukhuset är först i Sverige med en ny antikroppsbehandling mot återfall av Hodgkins lymfom, där kroppens eget immunförsvar bekämpar tumören. Detta inom ramen för en internationell patientstudie. Immunterapin har tidigare gett bra resultat mot exempelvis maligna melanom, men effekten bedöms ännu bättre för denna form av lymfkörtelcancer än för andra tumörer.
  READ MORE

 • 2015-08-18

  The Tree of Life may be a bush

  New species evolve whenever a lineage splits off into several. Because of this, the kinship between species is often described in terms of a ‘tree of life’, where every branch constitutes a species. Now, researchers at Uppsala University have found that evolution is more complex than this model would have it, and that the tree is actually more akin to a bush.
  READ MORE

 • 2015-08-17

  Uppsala universitet koordinerar kapacitetsuppbyggnadsprojekt i Sydafrika

  ​I konkurrens med ett stort antal europeiska lärosäten har Uppsala universitet tilldelats koordineringsrollen i kapacitetsuppbyggnadsprojektet EMISHA i Sydafrika (Entrepreneurship, Modernization and Innovation in SoutH Africa).
  READ MORE

 • 2015-08-17

  Patients don’t understand the purpose of clinical trials

  Clinical trials are an important part of cancer research. Future patients depend on the severely ill to test drugs to improve treatment. But in her dissertation from Uppsala University, Tove Godskesen shows that some of these patients have a limited understanding of the purpose of the studies they enroll in.
  READ MORE

 • 2015-08-17

  ​Patienter förstår inte alltid syftet med läkemedelsprövningar

  Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av cancerforskningen. Framtidens patienter är beroende av att de som är svårt sjuka idag ställer upp och testar läkemedel. I en avhandling från Uppsala universitet visar Tove Godskesen att patienterna inte alltid förstått syftet med studierna de deltar i.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova