Newsdesk
 • 2017-02-21

  Genetic data show mainly men migrated from the Pontic steppe to Europe 5,000 years ago

  A new study, looking at the sex-specifically inherited X chromosome of prehistoric human remains, shows that hardly any women took part in the extensive migration from the Pontic-Caspian Steppe approximately 5,000 years ago. The great migration that brought farming practices to Europe 4,000 years earlier, on the other hand, consisted of both women and men.
  READ MORE

 • 2017-02-16

  Olink Proteomics announces the availability of three additional biomarker panels focused on key biological processes with broad clinical relevance

  Olink Proteomics today announced the launch of three new precision proteomics panels, further expanding its rapidly growing library of high quality human protein biomarker assays to almost 1000. The focus areas for these three new panels are Cardiometabolic, Cell Regulation and Development.
  READ MORE

 • 2017-02-13

  ​Ny typ av nanosensor identifierar DNA-byggstenar

  Forskare från Uppsala universitet och Brasilien har utvecklat en ny typ av nanosensor som kan detektera enstaka molekyler. Nanosensorn, som består av en kombination av två helt olika material, har kunnat användas bland annat för att identifiera olika byggstenar i DNA.
  READ MORE

 • 2017-02-10

  Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader

  N​ästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom, enligt Karin Söderqvist vid SLU. Hon har i sin doktorsavhandling funnit att smittämnen i matsallader, förvarade vid 15 istället för rekommenderade 8 grader C, nådde mycket höga halter under hållbarhetstiden. Både handel och konsumenter måste därför vara medvetna om betydelsen av hygien och rätt förvaringstemperatur.
  READ MORE

 • 2017-02-08

  Konferensrapport Uppsala Health Summit: Barnfetma bekämpas bäst med åtgärder i närmiljön

  Rikta åtgärder mot den fetmaframkallande miljön runt barnen och inte direkt mot de enskilda barnen och deras familjer. Det är den viktigaste slutsatsen i slutrapporten från toppmötet Uppsala Health Summit, som publiceras idag.
  READ MORE

 • 2017-02-07

  Kaos och rabies vid årets Celsius-Linnéföreläsningar

  Kan vi förutse framtiden med matematik? Hur kan rabiesvirus ge oss svar på de fysiska och psykiska effekterna av stress? Vid årets Celsius-Linnéföreläsningar den 9 februari presenterar professor John Guckenheimer och professor Peter L. Strick sina banbrytande bidrag inom forskning på universella fenomen och neurologiska system.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova