Newsdesk
 • 2015-04-22

  Debattartikel SvD: Så kan Sverige lyfta forskningsbolagen

  UIC ingår i "Association of life science incubators in Sweden" som består av Sveriges åtta life science-inkubatorer. Företagsinkubatorerna har tillsammans tagit fram rapporten ”Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige”. Debattartikeln "Så kan Sverige lyfta forskningsbolagen" publicerades i Svenska Dagbladet den 20 april 2015.
  READ MORE

 • 2015-04-21

  Möjlig ökad risk för pesticidläckage i framtida klimat

  I ett varmare och regnigare klimat påverkas transporten och nedbrytningen av bekämpningsmedel i marken, men också bekämpningsbehovet. Det kan medföra ökad risk för kontaminering av grundvattnet från en större andel av åkerarealen än idag, enligt Karin Steffens vid SLU. Effektiva motåtgärder är nödvändiga
  READ MORE

 • 2015-04-20

  Lovande immunterapi mot akut leukemi utvärderas på Akademiska

  Både barn och vuxna kan drabbas av akut lymfatisk leukemi, men hos vuxna är sjukdomen ofta mycket aggressiv. Akademiska sjukhuset är först i Sverige med att introducera en ny sorts immunterapi, så kallad CAR T-cellterapi, detta inom ramen för en klinisk studie. Resultaten är mycket lovande. En patient har svarat på behandlingen och har inte längre några kvarvarande tumörceller.
  READ MORE

 • 2015-04-17

  Sverige stärker forskningskontakterna med Sydkorea

  ​Ett 40-tal svenska forskare besöker denna vecka Sydkorea för att inom ramen för Korea – Sweden Excellence seminar under två dagar träffa koreanska kollegor i en serie tvärvetenskapliga rundabordssamtal för att stärka befintliga kontakter och utveckla nya. Frågor om kreativitet och innovation, miljö och välfärd finns högt på agendan.
  READ MORE

 • 2015-04-16

  Viktig studie av hur klimatet påverkar biologisk mångfald

  ​Hur påverkar klimatförändringar arters förekomst och utbredning? Det är en nyckelfråga i klimatdebatten som är svår att svara på utan information om artens naturliga variation. Nu kan forskare från Uppsala universitet för första gången ge en detaljerad bild av naturlig variation genom en stor studie som idag publiceras i den ledande vetenskapliga tidskriften Current Biology.
  READ MORE

 • 2015-04-16

  Nya rön om blodkoagulation i färsk avhandling

  I en ny avhandling från Uppsala universitet visar läkaren Oskar Eriksson hur en komponent i blodkoagulationssystemet inte bara signalerar intracellulärt via en specifik receptor, som man tidigare trott, utan att det finns andra signaleringsvägar. Disputationen är rum den 22 april.
  READ MORE

 • 2015-04-14

  New biomarker for uterine cancer discovered

  Researchers at Uppsala University have, together with researchers from Turku and Bergen, discovered a new biomarker which makes it possible to identify women with uterine cancer who have a high risk of recurrence. The findings were recently published in the journal Gynecologic Oncology.
  READ MORE

 • 2015-04-14

  Uppsala Health Summit on Antibiotic Resistance to follow decision by WHO

  Shortly after the World Health Organization (WHO) global action plan on antibiotic resistance has been adopted in May 2015, researchers, politicians and representatives from public health organizations and the pharmaceutical industry will gather in Uppsala, Sweden, to discuss the most urgent next steps.
  READ MORE

 • 2015-04-14

  Många internationella toppnamn inom antibiotikaresistensområdet vid två dagars toppmöte i Uppsala

  Med avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som beslutas i maj, tas nästa viktiga steg för att realisera planen vid toppmötet Uppsala Health Summit 2-3 juni. Programmet är klart och bland deltagarna finns representanter från flera inflytelserika internationella aktörer.
  READ MORE

 • 2015-04-13

  Verksamhetsområden nav i Akademiskas nya organisation

  Nu börjar strukturen för Akademiska sjukhusets nya organisation att ta form. Från och med 1 maj försvinner divisionsnivån och 26 verksamhetsområden blir navet för vård, forskning och utveckling. Ett viktigt syfte är att skapa ett sammanhållet sjukhus, med större närhet mellan ledning och verksamhet, för att möta framtidens utmaningar.
  READ MORE

 • 2015-04-13

  Ny biomarkör för livmodercancer

  Forskare vid Uppsala universitet har tillsammans med forskare från Åbo och Bergen funnit en ny biomarkör som kan särskilja de kvinnor med livmodercancer som har god prognos från de som har hög risk för återfall i sjukdomen. Resultaten publicerades nyligen i tidskriften Gynecologic Oncology.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova