Newsdesk
 • 2014-10-31

  Akademiska först med elektrisk stimulering vid Hortons huvudvärk

  En av tusen svenskar har Hortons huvudvärk som kännetecknas av plötslig, mycket intensiv, skärande och pulserande värk bakom ena ögat. Som första sjukhus i Sverige har Akademiska introducerat en ny behandling med elektrisk nervstimulering, så kallad SPG-stimulering. Målgruppen är personer med svårt handikappande, kronisk huvudvärk där gängse läkemedel inte ger tillräcklig effekt.
  READ MORE

 • 2014-10-29

  SLU-forskare i Wall Street Journal: Aktivister hotar demokratin

  Utövarna av parallellvetenskap förvrider för att vilseleda snarare än informera. De är skickliga i att manipulera medier, vilket i sin tur förvrider de beslutsfattande miljöerna. I den meningen är de ett hot mot själva demokratin, som är beroende av en välinformerad allmänhet. skriver doc Jens Sundström, och prof em Torbjörn Fagerström, SLU i Wall Street Journal
  READ MORE

 • 2014-10-28

  New findings show that different brain tumours have the same origin

  Different types of glioma are usually diagnosed as separate diseases and have been considered to arise from different cell types in the brain. Now researchers at Uppsala University have shown that one and the same cell of origin can give rise to different types of glioma.
  READ MORE

 • 2014-10-28

  Syntetiskt peptid i hyaluronsyra förbättrar rörlighet och känsel efter svår handskada

  Sammanväxningar och ärrbildning är ett stort problem i samband med handkirurgiska operationer. En studie ledd från Akademiska sjukhuset visar att en ny syntetisk peptid i kombination med hyaluronsyra ger bättre rörlighet.
  READ MORE

 • 2014-10-28

  Akademiska barnsjukhuset först med vårdhund

  Inom kort kommer barn som vårdas på Akademiska barnsjukhuset förutom clowner och lekterapi att kunna möta vårdhunden Livia. Satsningen görs inom ramen för en forskningsstudie, den första i sitt slag inom svensk barnsjukvård.
  READ MORE

 • 2014-10-28

  Self-reported sleep disturbances are linked to higher risk for Alzheimer’s disease in men

  In a new study, researchers from Uppsala University demonstrate that elderly men with self-reported sleep disturbances run a higher risk of developing Alzheimer’s disease than men without self-reported sleep disturbances. The results are published in the scientific journal Alzheimer’s & Dementia.
  READ MORE

 • 2014-10-27

  Europeiskt konsortium ska bekämpa antibiotikaresistens och bristen på nya läkemedel

  EU har tagit ett avgörande initiativ för att tackla det ökande globala problemet med antibiotikaresistens. Genom en stor satsning med både privata och offentliga medel lanseras idag projektet DRIVE-AB (Driving Reinvestment in R&D and Responsible Antibiotic Use), där Uppsalaforskare har en viktig roll.
  READ MORE

 • 2014-10-24

  Ny metod ska säkerställa rätt vätskemängd vid svåra brännskador

  Patienter med svåra brännskador får ofta för mycket vätska det första dygnet vilket ökar risken för vätskeansamlingar, så kallade ödem. Både lungfunktionen och blodcirkulationen riskerar att påverkas och personen tvingas ligga i respirator med längre vårdtid som följd. På brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset prövas nu ett nytt sätt att styra vätsketillförseln och få bättre vätskekontroll.
  READ MORE

 • 2014-10-23

  Akademiska och Uppsala universitet först med integrerad PET/MR-kamera

  Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. Att kunna samla in data från båda teknikerna samtidigt underlättar diagnostik och ger mer kunskap om effekten av olika behandlingar vid exempelvis hjärt- kärlsjukdomar, cancer och neurologiska sjukdomar.
  READ MORE

 • 2014-10-22

  Brain simulation raises questions

  What does it mean to simulate the human brain? Why is it important to do so? And is it even possible to simulate the brain separately from the body it exists in? These questions are discussed in a new paper published in the scientific journal Neuron today.
  READ MORE

 • 2014-10-20

  Pressinbjudan: Akademiska och Uppsala universitet först i Sverige med integrerad PET/MR-kamera

  Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet är först i Sverige med en integrerad PET/MR-kamera som avbildar kroppen på olika sätt. I samband med invigningen av den nya, kombinerade kameran den 23 oktober inbjuds media till en pressträff om hur den skiljer sig från tidigare avbildningstekniker och hur utrustningen kommer att användas kliniskt och inom ramen för forskningsstudier
  READ MORE

 • 2014-10-20

  Diabetespatienter på Akademiska medverkar i vårdutveckling

  Trots att en patient med diabetes har bra värden är det inte alls säkert att personen upplever sig må bra. Från hösten får vuxna patienter med diabetes typ 1 på Akademiska sjukhuset regelbundet skatta sin livskvalitet. Det är ett led i sjukhusets arbete mot ett mer värdebaserat arbetssätt. Idag omfattas sex patientgrupper, senare i höst tillkommer ytterligare tre.
  READ MORE

 • 2014-10-16

  Fynd av högfluorerade ämnen i svenska floder och vattendrag

  Tidigare har det rapporterats fynd av högfluorerade ämnen i dricksvatten på flera platser i Sverige med följden att vattentäkter fått strypas eller stängas helt. Nu har SLU-forskare för första gången genomfört en rikstäckande studie av förekomsten i svenska floder och vattendrag och funnit förhöjda halter på ett flertal platser.
  READ MORE

 • 2014-10-16

  Akademiska öppnar centrum för sällsynta diagnoser

  Ett Centrum för sällsynta diagnoser, CSD, har startats på Akademiska sjukhuset. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med en projektgrupp vid Örebro universitetssjukhus med Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som primärt arbetsfält. Syftet är att barn och vuxna med sällsynta diagnoser ska få en likvärdig vård.
  READ MORE

 • 2014-10-14

  Snäckor kan ge oss ledtrådar om förnanedbrytningen

  Nedbrytningen av förna, dvs. nedfallna löv, kvistar etc. i skogsmark är en viktig process som bland annat påverkar näringstillgången i skogen. För att kunna förutsäga vad ett ändrat klimat kan betyda för nedbrytningen behöver man ta reda på hur olika markorganismer påverkas. Landsnäckor är bra modellarter för sådana nedbrytande organismer.
  READ MORE

 • 2014-10-13

  Beslut om verksamhetsflytt till nya vårdbyggnaden på Akademiska

  Onkologi, operationsverksamhet, kirurgisk vård och hematologi. Det är några verksamheter som kommer att flytta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska, som ska vara klar i slutet av 2016. Beslutet fattades nyligen av styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus.
  READ MORE

 • 2014-10-10

  Ny hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten

  Biokemisten Bo Öberg, tidigare bland annat forskningschef på företaget Medivir och en av företagets grundare, har utsetts till hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
  READ MORE

 • 2014-10-08

  Mycket små mängder tungmetaller och antibiotika i miljön bidrar till resistensproblemen

  Ny forskning från Uppsala universitet visar att plasmider som bär på många resistensgener mot antibiotika kan anrikas vid mycket låga koncentrationer av antibiotika och tungmetaller. Resultaten stärker misstanken om att antibiotikarester och tungmetaller (t.ex. arsenik, silver, koppar) som sprids i miljön bidrar till resistensproblematiken. Fynden publiceras i den välrenommerade tidskriften mBio.
  READ MORE

 • 2014-10-07

  Testbädd på Akademiska får fortsatt stöd

  Vinnova har beslutat anslå 4,25 miljoner kommande två år till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.
  READ MORE

 • 2014-10-02

  Cadila Pharmaceuticals Sweden AB förvärvar BioChromix NewCo AB

  Cadila Pharmaceuticals Limited, ett av Indiens ledande forskardrivna läkemedelsbolag, tillkännagav idag förvärvet av svenska BioChromix NewCo AB genom sitt dotterbolag Cadila Pharmaceuticals Sverige AB. Dotterbolaget har nyligen etablerats för att undersöka och underlätta affärsinteraktioner mellan Cadila Pharmaceuticals Ltd och potentiella samarbetspartners, akademiska grupper, etc.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova