Newsdesk
 • 2015-03-27

  Ny monitoreringsenhet förbättrar utredning vid svår epilepsi

  Fredagen den 27 mars invigdes en ny avdelning för utredning av svår epilepsi på Akademiska sjukhuset. Här kommer patienter att kunna utredas med ny EEG- och kamerautrustning. Avdelningen bemannas dygnet runt fem dagar i veckan.
  READ MORE

 • 2015-03-27

  Evolutionary novelties in vision

  A new study from SciLifeLab at Uppsala University published in PLOS ONE shows that genes crucial for vision were multiplied in the early stages of vertebrate evolution and acquired distinct functions leading to the sophisticated mechanisms of vertebrate eyes.
  READ MORE

 • 2015-03-20

  Akademiska startar operationsverksamhet på Samariterhemmet

  Akademiska sjukhuset öppnar en enhet för kortvårdskirurgi på Samariterhemmet där man räknar med att operera den första patienten 7 april. Främsta syftet är att kunna operera fler patienter genom ett bättre utnyttjande av de totala operationsresurserna.
  READ MORE

 • 2015-03-19

  Big data - Genomics today and tomorrow

  Konferensen "Genomics today and tomorrow" är ett samarbete mellan Connect Uppsala, Nordcloud, Uppsala kommun, Handelskammaren i Uppsala län och Uppsala BIO. I programmet ingår bland annat en presentation av hur Google, tillsammans med forskare, arbetar fram tekniker för att lagra, hantera och analysera genetisk data.
  READ MORE

 • 2015-03-18

  Denator demonstrates reliable preservation of lipids revealing true in vivo-levels

  Denator AB announced today that the company’s heat-stabilization system has been demonstrated to preserve lipids at close-to-in vivo-levels. To preserve lipids in a reliable manner prior to mass spectrometry-based analysis is pivotal to accurately quantify and identify potential biomarkers and perform disease research.
  READ MORE

 • 2015-03-16

  Ny korttidsavdelning ska avlasta akuten på Akademiska

  Måndagen den 16 mars öppnar en ny korttidsavdelning knuten till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet med satsningen är framförallt att avlasta akuten, bland annat genom att tid ges för bedömning/utredning av vissa patienter för att underlätta eventuellt beslut om inläggning. Avdelningen kommer att ha sex vårdplatser och vara öppen 20 timmar om dygnet.
  READ MORE

 • 2015-03-12

  Överraskande nya rön om stamcellers betydelse för utvecklingen av vårt lymfsystem.

  En helt ny mekanism för hur lymfsystemet utvecklas under fostertiden beskrivs i en aktuell studie från Uppsala universitet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Upptäckten öppnar för att på sikt kunna reparera skador i lymfsystemet med stamceller.
  READ MORE

 • 2015-03-12

  The origin of the lymphatic vasculature uncovered

  In a new study, published in Cell Reports, researchers at Uppsala University describe a novel mechanism by which lymphatic vessels form during embryonic development. The finding may open new possibilities for repairing damaged lymphatic vessels using stem cells.
  READ MORE

 • 2015-03-05

  Bättre prognos med språktest under hjärntumöroperation

  Operation av vissa hjärntumörer innebär en risk för att talet/språket påverkas. På Akademiska sjukhuset arbetar sedan årsskiftet en logoped tillsammans med neurokirurger för att testa tal och språkfunktion inte bara före och efter ingreppet, utan också under själva operationen då patienten är vaken. Detta uppmärksammas i samband med europeiska logopeddagen 6 mars.
  READ MORE

 • 2015-03-02

  Jättevirus studerad i 3D med röntgenlaser

  För första gången har forskare producerat en 3D-bild som avslöjar delar av den inre strukturen hos ett intakt virus. Studien som nu publiceras i Physical Review Letters utfördes med hjälp av en röntgenlaser vid SLAC National Accelerator Laboratory i Kalifornien.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova