Newsdesk
 • 2015-02-24

  Snabbare diagnos vid lungcancer målet med studie på Akademiska

  Lungcancer är fortfarande en tumörform med hög dödlighet. Men de senaste 10-15 åren har framsteg gjorts med cellgiftsbehandlingar, mer skräddarsydd kirurgi och ett antal nya biologiska läkemedel som ökat överlevnaden. Att snabbt kunna identifiera vilka patienter som har störst nytta av de nya, målinriktade behandlingarna är målet med en studie på Akademiska som startar i vår.
  READ MORE

 • 2015-02-24

  Årets Celsius-Linnéföreläsningar bjuder på fascinerande rön om jordskorpan och genetiska saxar

  Årets Celsius-Linnéföreläsare är professor Dan McKenzie från Cambridge University, Storbritannien och professor Jennifer A. Doudna från University of California, USA. Den 26 februari berättar de om jordskorpans rörelser och vår förmåga att förstå var och när jordbävningar kommer att inträffa, respektive om en endast ett par år gammal ”genetisk sax” baserad på bakteriers immunsystem.
  READ MORE

 • 2015-02-19

  Ny SLU-rektor föreslagen

  Professor Peter Högberg, Umeå föreslås av styrelsen för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) till ny rektor för universitetet efter Lisa Sennerby Forsse, vars mandatperiod upphör den 30 juni i år.
  READ MORE

 • 2015-02-19

  Kranskärlsdissektion bakom hjärtinfarkt fokus i ny studie på Akademiska

  Spontan kranskärlsdissektion är en ovanlig orsak till hjärtinfarkt som är överrepresenterad hos yngre kvinnor. Detta beror på flera faktorer men kvinnliga könshormoner anses spela in. I en fjärdedel av fallen uppstår tillståndet i anslutning till en graviditet. Inom kort inleds en studie på Akademiska sjukhuset om vanligt tillståndet är och hur prognosen ser ut för berörda kvinnor.
  READ MORE

 • 2015-02-18

  Ny metod förtydligar bilden av genetik bakom allergi och astma

  ​Allergiska besvär drabbar hela 30 procent av befolkningen, och tio procent av alla barn får astma. Forskare i England, USA, Sverige och Kanada rapporterar i senaste Nature att man upptäckt mer än 30 gener som är kopplade till allergiska besvär och astma. Dessutom styr dessa gener nivån av IgE i blodet, det protein som kan utlösa allergiska reaktioner.
  READ MORE

 • 2015-02-11

  Ny forskning avslöjar Darwinfinkarnas evolution

  Darwinfinkarna förekommer på Galapagos och Cocos Island och utgör en unik modell för studier av artbildning och evolutionär anpassning. En grupp forskare från Uppsala universitet och Princeton University har nu väsentligt ökat vår kunskap om Darwinfinkarnas evolution och bland annat upptäckt en specifik gen som har starkt bidragit till variation i näbbens form bland dessa fåglar.
  READ MORE

 • 2015-02-11

  Evolution of the Darwin’s finches and their beaks

  Darwin’s finches, inhabiting the Galápagos archipelago and Cocos island, constitute an iconic model for studies of speciation and adaptive evolution. A team of scientists from Uppsala University and Princeton University has now shed light on the evolutionary history of these birds and identified a gene that explains variation in beak shape within and among species.
  READ MORE

 • 2015-02-11

  Levande bakterie avbildad med ”superkamera”

  Ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala universitet har för första gången lyckats avbilda intakta levande bakterier med en röntgenlaser. Tekniken, som nu beskrivs i tidskriften Nature Communications, kan ge forskare en tydligare inblick i cellens komplexa värld.
  READ MORE

 • 2015-02-11

  Live bacterium depicted with ‘supercamera’

  An international team led by Uppsala University scientists has succeeded, for the first time, in depicting intact live bacteria with an X-ray laser. This technique, now described in the journal Nature Communications, can give researchers a clearer understanding of the complex world of cells.
  READ MORE

 • 2015-02-11

  Sömnbrist är ett hot mot elevers hälsa

  Sömnbrist ses som det största hotet mot elevernas hälsa i en färsk undersökning. Datorer, mobiltelefoner och sociala medier pekas ut som förklaringen bakom elevernas sömnbrist. Men med ökad kunskap om hur sömnbrist och livsstil påverkar hälsan skulle eleverna må bättre och prestera mer.
  READ MORE

 • 2015-02-02

  Kontigo Care och Emplicure vann priset Bona Postulata

  ​UIC-bolagen Kontigo Care och Emplicure har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata, som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova