Newsdesk
 • 2017-06-22

  Årets Hjärnäpple till Hans Lennernäs

  ​Hjärnäpplet, Uppsala universitets pris för framgångsrik kunskapsöverföring, tilldelas i år Hans Lennernäs, professor i biofarmaci. Han får det för sin framgångsrika forskning kring läkemedelsutveckling, en forskning som karakteriserats av samverkan, nyttiggörande och innovation.
  READ MORE

 • 2017-06-20

  Diabetespatienter producerar insulin

  Hälften av alla vuxna patienter som har haft typ 1-diabetes i mer än tio år producerar fortfarande insulin, om än väldigt lite. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, som publiceras i nätupplagan av tidskriften Diabetes Care.
  READ MORE

 • 2017-06-20

  Rekordomsättning på 473 Mkr i UIC:s tillväxtföretag 2016

  Tillväxtföretagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, visade en stark utveckling under 2016. Den totala omsättningen i bolagen ökade med 33 procent till 473 miljoner kronor jämfört med föregående år. Även investeringsnivån i bolagen är fortsatt hög och motsvarar totalt 442 miljoner kronor. Det visar UIC:s årsberättelse för 2016 som publiceras i dag.
  READ MORE

 • 2017-06-14

  Kinesisk investerare satsar på SLU-forskares klimatris

  På onsdagen tecknades avtal mellan Sveriges lantbruksuniversitet och en kinesisk investerare om ett projekt för att vidareutveckla de forskningsresultat som SLU-forskare tagit fram kring ett nytt, klimatvänligare ris. Vid odling av ris avges i dag stora mängder metan till atmosfären. Metan är en kraftfull växthusgas som beräknas stå för en femtedel av den globala uppvärmningen.
  READ MORE

 • 2017-06-14

  Stor gemensam satsning på medicinsk teknik invigs

  ​Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet blir nu först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Målsättningen är att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.
  READ MORE

 • 2017-06-12

  Genetic differences across species guide vocal learning in juvenile songbirds

  Juvenile birds discriminate and selectively learn their own species’ songs even when primarily exposed to the songs of other species, but the underlying mechanism has remained unknown. A new study, by researchers at Uppsala University, shows that song discrimination arises due to genetic differences between species, rather than early learning or other mechanisms.
  READ MORE

Archive
EU Vinnova